Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-458/2019)

Dotyczy: Badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2019-2020 wraz ze sporządzeniem pisemnych sprawozdań z tych badań.

Treść ogłoszenia


Kategorie