Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-486/2021)

Dotyczy: Przeprowadzenie audytu energetycznego zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 01 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 468) dla URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie. 

Treść ogłoszenia


Kategorie