Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-6-2018)

Dotyczy: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów URBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie.  

Treść ogłoszenia


Kategorie