Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-9-2018)

Dotyczy: Dostawa nowych pojemników na odpady stałe z tworzywa sztucznego oraz kontenerów rolkowych KP-32 oraz KP-20. 

Ważne – ogłoszenie związane z II częścią zadania: dostawa kontenerów rolkowych KP-32 oraz KP-20. 

Treść ogłoszenia


Kategorie