Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-9/2020)

Dotyczy: Sukcesywna dostawa paliw płynnych: oleju napędowego ON i oleju opałowego do zbiorników paliw znajdujących się w ZZO Lulkowo oraz Bardo k/Wrześni.

Treść ogłoszenia


Kategorie