Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-01-18)

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa fabryczne nowego samochodu asenizacyjnego” w ramach zamówienia publicznego nr ZP-URB-01-18. 

Informacje z sesji otwarcia ofert


Kategorie