Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-14-2017)

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji Centrum Aktywizacji Międzypokoleniowej w Gnieźnie” w ramach zamówienia publicznego nr ZP-URB-14-2017.

Informacja z sesji otwarcia ofert