Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-15/2017)

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Ochrona obiektów URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie” w ramach zamówienia publicznego nr ZP-URB-15/2017. 

Informacja z sesji otwarcia ofert


Kategorie