Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-2/2020)

Dotyczy: Dostawa nowych pojemników na odpady stałe z tworzywa sztucznego.

Treść ogłoszenia


Kategorie