Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-35/2021)

Dotyczy: Sukcesywna dostawa suchej oraz mokrej karmy dla psów i kotów o składzie analitycznym określonym szczegółowo w załączniku nr 1 na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie przy ul. Kawiary 40.

Treść ogłoszenia