Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-4/2022)

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2022 roku, nie używanego, w pełni sprawnego samochodu do zbierania odpadów komunalnych typu śmieciarka z napędem elektrycznym na potrzeby Spółki URBIS.

Treść ogłoszenia