Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-517/2021)

Dotyczy: „Badanie sprawozdań finansowych URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie za lata 2021 – 2022.

Treść ogłoszenia


Kategorie