Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-6-2017)

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Urbis Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie”, w ramach zamówienia publicznego nr ZP–URB-6-2017. 

Informacja z sesji i sesja otwarcia