Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-7/2020)

Dotyczy: Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gnieźnie.

Treść ogłoszenia


Kategorie