Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-9-2017)

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej drewnianej w lokalach mieszkalnych w budynku przy Rynku 5 (elewacje frontowe), stanowiących własność Miasta Gniezna i spółki URBIS”, w ramach zamówienia publicznego nr ZP-URB-9-2017.

Informacja z sesji