Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-9-2018)

Dotyczy: Dostawa nowych pojemników na odpady stałe z tworzywa sztucznego oraz kontenerów rolkowych KP-32 oraz KP-20. 

Ważne – ogłoszenie związane z I częścią zadania: dostawa pojemników na odpady stałe z tworzywa sztucznego. 

Treść ogłoszenia