Jesienne spotkania w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów

Dnia 23 września 2022r. byliśmy gospodarzami spotkania w ZZO w Lulkowie. Mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli merytorycznych 14 gmin, dwóch powiatów: gnieźnieńskiego i wrzesińskiego, z którymi od wielu lat współpracujemy w zakresie prawidłowej gospodarki odpadowej w naszym rejonie. Pan Rafał Tomczak, Wiceprezes Spółki URBIS, serdecznie przywitał wszystkich przybyłych.

Spotkanie dotyczyło informacji związanych z działalnością ZZO w Lulkowie w latach 2018-2022. Przy tej okazji, Szanowni Goście  – przedstawiciele przybyłych gmin, wyrazili chęć zwiedzenia instalacji MBP (mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych), składowiska odpadów oraz obejrzenia filmu edukacyjno-poglądowego. Zaraz po merytorycznym, piątkowym spotkaniu, już 26 września 2022r. do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie przyjechała grupa uczniów ze szkoły podstawowej, z pobliskiej miejscowości – Żydowo. Uczniowie z klas VI i VII, pod opieką Pani Stelli Stefańskiej byli nastawieni na edukację ekologiczną – co postaraliśmy się zapewnić. Podobnie jak uprzednio przedstawiciele Gmin – tak Młodzież z podstawówki w Żydowie zaznajomiła się ze specyfiką pracy ZZO oraz ogólnie pojętym dobrem środowiska naturalnego.