KOMUNIKAT – doręczanie korespondencji

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie uprzejmie informuje, że z uwagi na epidemię koronawirusa od dnia 16.03.2020 r. do odwołania wszelka korespondencja (m. in. odpowiedzi na pisma, informacje o wysokości czynszu, opłat za media, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaliczek na utrzymanie części wspólnej i na fundusz remontowy, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, itp.) wszystkim użytkownikom lokali w zasobach zarządzanych przez Spółkę (zasób komunalny Miasta Gniezna, Wspólnoty Mieszkaniowe, budynki porzucone i osób fizycznych) dostarczana będzie wyłącznie do skrzynek pocztowych.

Równocześnie Spółka przypomina, że właściciele lokali we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę oraz użytkownicy lokali w budynkach porzuconych mogą korzystać z bezpłatnej usługi Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Bliższe informacje są dostępne na naszej stronie internetowej Spółki w zakładce EBOK.