LAUR EKOGMINA 2022 w kategorii „Czyste Powietrze”

Dnia 30 marca 2023 r. w Gdańsku w trakcie konferencji EKOGMINA 2023 przedstawiciele Spółki URBIS odebrali LAUR EKOGMINY za rok 2022 w kategorii „Czyste Powietrze”. Do odebrania tej zaszczytnej nagrody, zostali oddelegowani z naszej Spółki: Pani Dagmara Wróblewska i Pan Rafał Kaczmarek.

Firma BIOPRO od lat zajmuje się realizacją projektów z dbałością o ochronę środowiska naturalnego i bioróżnorodności oraz organizuje konkurs, którego celem jest pokazanie najlepszych praktyk zielonych inwestycji, zrealizowanych w polskich gminach, w minionym roku. Wyróżnienie za rok 2022 w kategorii „Czyste Powietrze” przyznano Spółce URBIS za modernizację systemu wentylacji i odpylania hali sortowni wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.