Listopadowy konwent za nami

18 listopada miał miejsce kolejny w tym roku konwent z udziałem członków Porozumienia Międzygminnego. Tematem przewodnim środowego spotkania była gospodarka odpadami w myśl nowych przepisów, wchodzących w życie 1 stycznia 2016, dotyczących mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie wszelkie normy wynikające z rozporządzeń krajowych i unijnych zostaną spełnione. 

1 2 3 4 5