Młodzież ze Szkoły Podstawowej z Łubowa poznaje ZZO w Lulkowie

27 maja 2024 r. uczniowie klasy VII „a” i klasy VIII „a” ze Szkoły Podstawowej z Łubowa, pod zacnym kierownictwem Pani Bogusławy Młodzikowskiej,  przyjechali do ZZO w Lulkowie.

Młodzież oraz Pani nauczyciel – Paulina Braciszewska, uczestniczyła w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, w spotkaniu  edukacyjnym, które miało na celu utrwalenie wiedzy z zakresu segregacji odpadów u źródła, wskazaniu właściwego postępowania z odpadami problematycznymi i gabarytowymi oraz ukazaniu negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko. Przy okazji wizyty, uczniowie  zapoznali się z pracą sortowni, biokompostowni oraz składowiska odpadów. W upalne przedpołudnie mogli na własne oczy, uszy i nosy poobserwować intensywną pracę ZZO.