Nowe zasady zbiórki selektywnej

Wraz z początkiem 2016 roku czekają nas zmiany w zasadach selektywnej zbiórki odpadów. Dotychczasowy podział zastąpi nowy na tzw. „suche” i „mokre” odpady. Dla łatwiejszego zrozumienia nowych zasad, przygotowaliśmy infografiki, które obrazowo przedstawiają nowe reguły segregacji. 

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązywać będą na terenie Miasta Gniezna zmienione zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zmiany związane są z funkcjonującym Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Nowoczesny Zakład wyposażony w linie sortownicze gwarantuje wydzielenie poszczególnych frakcji odpadów z przeznaczeniem ich na odzysk bądź recykling.

Ułatwiając zasady selektywnego zbierania odpadów dla mieszkańców wprowadzony zostanie od stycznia 2016 roku system 2-pojemnikowy na odpady zmieszane (tzw. mokre) oraz odpady opakowaniowe (tzw. suche).

W okresie trzech miesięcy nieruchomości zostaną wyposażone przez spółkę URBIS w dodatkowy pojemnik na tzw. odpady suche.

Poniżej prezentujemy infografiki, które w obrazowy sposób przedstawiają zmiany, jakie czekają nas w nowym roku. 

wstęp

zbiórka selektywna - rozwiązanie dotychczasowe

zbiórka selektywna - rozwiązanie docelowe

suche - mokre