Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i budowę zakładu zagospodarowania odpadów, spełniającego wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) wraz z budową i montażem linii technologicznych poszczególnych segmentów technologicznych zakładu, dostawą maszyn budowlanych i transportowych, urządzeń i narzędzi eksploatacyjnych w miejscowości Lulkowo SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie ul. Chrobrego 24/25 62-200 Gniezno

ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Zaprojektowanie i budowę zakładu zagospodarowania odpadów, spełniającego wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) wraz z budową i montażem linii technologicznych poszczególnych segmentów technologicznych zakładu, dostawą maszyn budowlanych i transportowych, urządzeń i narzędzi eksploatacyjnych w miejscowości Lulkowo”

Załącznik nr 1 – wypis i wyrys z ewidencji

Załącznik nr 2 – decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Załącznik nr 3 – ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załącznik nr 4 – wstępna koncepcja zagospodarowania

Załącznik nr 5 – mapa zasadnicza

Załącznik nr 6 – warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej

Załącznik nr 7 – inwentaryzacja budynku – rzut parteru

Załącznik nr 8 – dokumentacja hydrogeologiczna

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia cz. 1 – IDW

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia cz. 3 – PFU

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia cz. 2 – wzór umowy

Odwołanie do KIO

Postanowienie Prezesa KIO o umorzeniu postępowania odwoławczego

Zawiadomienie o wizji w terenie

Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania