Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Budowa stacji przeładunkowej odpadów w msc. Bardo”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Budowa stacji przeładunkowej odpadów w msc. Bardo” realizowany w ramach Projektu pn.: „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”. SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie ul. Chrobrego 24/25 62-200 Gniezno

ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Budowa stacji przeładunkowej odpadów w msc. Bardo” realizowany w ramach Projektu pn.: „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie „.

SIWZ – Stacja Bardo – wersja po zmianach

Zał. III – TOM XIII STWiORB – wersja po zmianach

Zał. III – TOM VII – SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE – wersja po zmianach

Zał. III – RYS. PLAN SIECI ELEKTR. – wersja po zmianach

Zał. III – SCHEMAT ROZDZIELNI – wersja po zmianach

Zał. III – PRZEDMIAR ROBÓT – wersja po zmianach