Ogłoszenie o przetargu (paliwo alternatywne) – aktualizacja!

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. „Usługa odbioru odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) w ilości do 2500 Mg w celu dalszego zagospodarowania”. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych plikach. 

Aktualizacja: Sprostowanie!

Treść sprostowania

Dokumenty:

Treść ogłoszenia

Opis przedmiotu zamówienia.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 2 – oświadczenie art. 22.pdf

Załącznik nr 2 – oświadczenie art. 22.docx

Załącznik nr 3 – oświadczenie osoba fizyczna.pdf

Załącznik nr 3 – oświadczenie osoba fizyczna.docx

Załącznik nr 4 – projekt umowy.pdf

Załącznik nr 4 – projekt umowy.docx

Załącznik nr 5 – oświadczenie o grupie kapitałowej.pdf

Załącznik nr 5 – oświadczenie o grupie kapitałowej.docx

Załącznik nr 6 – opis urzadzeń technicznych.pdf

Załącznik nr 6 – opis urządzeń technicznych.docx