Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (ZP-URB-8/2019)

Dotyczy: Usługa odbiór oraz zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzane w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12A.

Treść ogłoszenia