Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejsze oferty

Urbis Sp. z o.o. w Gnieźnie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na usługę  odbioru odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne ( paliwo alternatywne ) w ilości do 2500 Mg w celu dalszego zagospodarowania , w ramach zamówienia publicznego nr ZP –URB-1-2016. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w poniższym pliku. 

Treść ogłoszenia