Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-10-2017)

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostawy pn. „Sukcesywna dostawa paliw płynnych: oleju napędowego ON i oleju opałowego do zbiorników paliw, znajdujących się w ZZO Lulkowo oraz Bardo k. Wrześni”w ramach zamówienia publicznego nr ZP-URB-10-2017. 

Treść ogłoszenia