Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-14-2017)

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje usługi pn. „Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji Centrum Aktywizacji Międzypokoleniowej w Gnieźnie” w ramach zamówienia publicznego nr ZP-URB-14-2017. 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty