Przetarg nieograniczony (ZP-URB-2-2019)

Dotyczy: Budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikiem retencyjnym w zaprojektuj i wybuduj dla ZZO w Lulkowie. 

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (PDF)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (DOC)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (PDF)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (DOC)

Załącznik nr 3 – Wykaz robót budowlanych (PDF)

Załącznik nr 3 – Wykaz robót budowlanych (DOC)

Załącznik nr 4 – Wykaz osób (PDF)

Załącznik nr 4 – Wykaz osób (DOC)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (PDF)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC)

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie innego podmiotu (PDF)

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie innego podmiotu (DOC)

Załącznik nr 7 – Wzór umowy (PDF)

Załącznik nr 7 – Wzór umowy (DOC)

Klauzula informacyjna do umów z podwykonawcami

Program funkcjonalno – użytkowy