Oświadczenie ws. budynków przy ulicy Fabrycznej

W nawiązaniu do ostatnich publikacji medialnych związanych z budynkami przy ulicy Fabrycznej 7, prezentujemy oświadczenie Zarządu Urbis Sp. z o.o..

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do publikacji medialnych, dotyczących spalania odpadów w budynkach Urbis Sp. z o.o., pragniemy poinformować, iż źródłem czarnego dymu unoszącego się nad budynkami przy ulicy Fabrycznej 7 jest spalanie atestowanej mieszanki węglowo-miałowej, celem ogrzania budynków, znajdujących się pod wspomnianym adresem. Użycie elementów mebli pokrytych laminatem miało charakter incydentalny. Pracownik został pouczony o zaprzestaniu tego procederu, i co potwierdzają późniejsze kontrole Straży Miejskiej, sytuacja ta nie powtórzyła się.

Źródło niskiej emisji zostanie zlikwidowane niezwłocznie po podłączeniu do sieci Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

Z wyrazami szacunku
Zarząd Urbis Sp. z o.o.