Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji (ZP-URB-13/2023)

Dotyczy: Kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Spółkę URBIS.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami