Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji (ZP-URB-14/2023)

Dotyczy: Zakup i sukcesywna dostawa nowych worków do zbiórki odpadów segregowanych.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami