Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji (ZP-URB-4/2024)

Dotyczy: Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej na potrzeby URBIS Sp. z o.o.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami