Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji (ZP-URB-8/2024)

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2023 roku, nie używanego w pełni sprawnego mobilnego przesiewacza bębnowego.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami