Prawidłowa eksploatacja pieców kaflowych

Jesień jest okresem, kiedy zaczynamy dogrzewać swoje mieszkania oraz domy. Niektórzy w tym celu używają pieców kaflowych pokojowych oraz kuchennych. Z tego powodu przypominamy o prawidłowym sposobie eksploatacji tych urządzeń. 

Piece kaflowe pokojowe oraz kuchenne, choć coraz rzadziej spotykane, wciąż można spotkać w wielu domach oraz mieszkaniach. Jeżeli nawet nie eksploatuje się ich codziennie, rozpala się w okresie jesienno-zimowym w celu ogrzania pomieszczenia, ale aby dogrzać się bezpiecznie, należy bezwzględnie spełnić następujące warunki: czyścić kanały wewnątrzpiecowe poprzez rozetki i usuwać zalegające sadze, udrożniać rurę zapiecową demontując górną część pieca , blachę przypodłogową; wykonywać: bieżące spoinowanie kafli, remont paleniska, przebudowę, wylepianie kanałów pieca.

Powyższe prace winien wykonać użytkownik lokalu (najemca) zgodnie z art. 6b, pkt 2, ppkt 4 i 6 ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U 2001 Nr 71 poz. 733).

W przypadku, gdy najemca nie potrafi dokonać czyszczenia lub naprawy pieca grzewczego winien skontaktować się z firmą wykonującą tego rodzaju prace, a po ich prawidłowym wykonaniu winien uzyskać pisemne zaświadczenie potwierdzające powyższy fakt.

Jednocześnie przypominamy, iż do prawidłowego spalania węgla bądź drewna, bardzo ważną rzeczą jest napływ powietrza z zewnątrz poprzez uruchomienie w oknach mikrowentylacji lub prawidłowe użytkowanie kanału nawiewnego (najczęściej znajdującego się w kuchni w obrysie okna). Za prawidłowy napływ powietrza z zewnątrz do pomieszczeń mieszkalnych jest odpowiedzialny sam najemca mieszkania.

PRAGNIEMY PRZYPOMNIEĆ, IŻ W PIECU NALEŻY PALIĆ PALIWAMI PRZEZNACZONYMI DO DANEGO TYPU PIECA, ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, OPALANIE MATERIAŁAMI NIEDOPUSZCZALNYMI MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE PIECA LUB PRZEWODU DYMOWEGO ORAZ ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW LOKALU ORAZ BUDYNKU.

Ponadto nie należy rozpalać w piecach kaflowych przy tzw. ciągu odwrotnym, kiedy przy próbie palenia dym wydostaje się na mieszkanie . Jest to spowodowane różnicą ciśnienia termicznego ( zimny komin). Spełnienie w/w warunków zapewni prawidłowe funkcjonowanie pieca w sezonie grzewczym. Za szkody wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji w całości odpowiedzialność ponosi użytkownik.

PAMIETAJMY, ZE TLENEK WĘGLA (CZAD) JEST BEZBARWNY I BEZWONNY A ŚMIERTELNIE NIEBEZPIECZNY!