Przedświąteczne spotkanie Małych i Dużych pasjonatów ekologii

Niezwykłe spotkanie w ZZO Lulkowo, odbyło się dnia 4 kwietnia 2023r. Mieliśmy przyjemność gościć grupę pod opieką Pani Natalii Maćkowiak ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Gnieźnie dla dziewcząt i chłopców z województwa wielkopolskiego. Różnorodna wiekowo grupa przyjechał na zajęcia edukacyjne, związane z właściwą segregacją, prawidłowym składowaniem i przygotowaniem odpadów do recyklingu i odzysku. Dzieci i Młodzież  aktywnie uczestniczyli w zajęciach i poznali cienie i blaski pracy w zakładzie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (tzw. zakład typu MBP).