Przetarg na dostawę paliw

Urbis Sp. z o.o. w Gnieźnie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych ON poprzez tankowanie paliwa do pojazdów (w tym specjalistycznych o wys. do 4,0 m). 

SIWZ

Treść ogłoszenia

załącznik nr 1 – formularz ofertowy (PDF)

załącznik nr 1 formularz ofertowy (DOC)

załącznik nr 2 – wykaz zrealizowanych zamówień (PDF)

załącznik nr 2 wykaz zrealizowanych zamówień (DOC)

załącznik nr 3 – oświadczenie nr 1 (PDF)

załącznik nr 3 oświadczenie 1 (DOC)

załącznik nr 4 – oświadczenie nr 2 (PDF)

załącznik nr 4 oświadczenie nr 2 (DOC)

załącznik nr 5 – oświadczenie nr 3 udział w postępowaniu (PDF)

załącznik nr 5 oświadczenie nr 3 udział w postępowaniu (DOC)

załącznik nr 6 – zestawienie kosztów (PDF)

załącznik nr 6 zestawienie kosztów (DOC)

załącznik nr 7 – wzór umowy paliwo (PDF)

załącznik nr 8 – pełnomocnictwo (PDF)

załącznik nr 8 pełnomocnictwo (DOC)