Przetarg na dostawę podnośnika przegubowego (aktualizacja – zmiana ogłoszenia)

Urbis Sp. z o.o. w Gnieźnie ogłasza przetarg na dostawę fabrycznie nowego podnośnika przegubowego. Wszelkie informacje dotyczące przetargu znajdują się w poniższych plikach. 

SIWZ

Treść ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia!!!!

Załącznik nr 1 – formularz (docx)

Załącznik nr 1 – formularz (PDF)

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (docx)

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF)

Załącznik nr 3 – oświadczenie o wykluczeniu (docx)

Załącznik nr 3 – oświadczenie o wykluczeniu (PDF)

Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych dostaw (docx)

Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych dostaw (PDF)

Załącznik nr 5 – oświadczenie o realizacji zamówienia (docx)

Załącznik nr 5 – oświadczenie o realizacji zamówienia (PDF)

Załącznik nr 6 – grupa kapitałowa (docx)

Załącznik nr 6 – grupa kapitałowa (PDF)

Załącznik nr 7 – dane techniczne urządzenia maszyny (PDF)

Załącznik nr 7 – dane techniczne urządzenia maszyny (xslx)

Załącznik nr 8 – projekt umowy (docx)

Załącznik nr 8 – projekt umowy (PDF)