Przetarg na dostawę samochodów ciężarowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych (produkcja nie starsza niż 2016 r.) samochodów ciężarowych specjalistycznych typu hakowiec 2 szt i śmieciarek na podwoziu trzyosiowym 2 szt. w formie leasingu operacyjnego. Szczegółowe informacje znajdują się w plikach załączonych poniżej. 

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (doc.)

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – oświadczenie o wykluczeniu

Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych dostaw (doc.)

Załącznik nr 5 – oświadczenie o realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 – informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (doc.)

Załącznik nr 7 – dane techniczne samochodów hakowców

Załącznik nr 7A – dane techniczne samochodu śmieciarki

Załącznik nr 8 – warunki do umowy

Dokumenty finansowe:

Bilans 2015

F01-IV. 2016

Opinia Biegłego Rewidenta 2015

Rk zysków i strat 2015

Zestawienie ofert