Przetarg na lokale użytkowe

Urząd Miejski w Gnieźnie ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, stanowiących komunalny zasób Miasta Gniezna, określonych w załączniku nr 1 do Zarządzenia. Przetarg odbędzie się 5 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie (I piętro, pok. 39). Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się w poniższych plikach. 

Formularz zgłoszeniowy

Istotne postanowienia umowy

Ogłoszenie o przetargu

oświadczenie o wadium

Uchwała Nr XIV 133 2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 listopada 2015 r.

Załacznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.209.2016 z dnia 14.03.2016

Zarządzenie nr 0050.172.2016 z dnia 18.01.2016

Zarządzenie nr 0050.209.2016 z dnia 14.03.2016