Przetarg na najem komunalnych lokali użytkowych

Urząd Miejski w Gnieźnie, Wydział Rozwoju Miasta, Gospodarki i Obsługi Inwestora ogłasza przetarg ustny na najem lokali użytkowych, stanowiących komunalny zasób Miasta Gniezna. Szczegółowe informacje znajdują się w plikach załączonych poniżej. 

Ogłoszenie o przetargu

Zarządzenie Prezydenta

Formularz zgłoszeniowy

Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia – Wykaz lokali