Przetarg na odbiór odpadów (aktualizacja)

URBIS sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Usługa odbioru odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwoalternatywne) w ilości do 1800 Mg oraz o kodzie 19 12 12 w ilości do 14000 Mg– inne odpady ( w tym substancje i przedmioty ) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w celu dalszego zagospodarowania”. Szczegółowe informacje znajdują się w plikach zamieszczonych poniżej. 

AKTUALIZACJA – Sprostowanie

SIWZ

Treść ogłoszenia

Zał. nr 1 formularz

Zał. nr 2 oświadczenie art. 22

Zał. nr 3 oswiadczenie osoba fizyczna

Zał. nr 4 projekt umowy

Zał. nr 5 ośw. o grupie kapitałowej

Zał. nr 6 opis urzadzeń technicznych

Załączniki w wersji edytowalnej

SIWZ

Zał. nr 1 formularz

Zał. nr 2 oświadczenie art. 22

Zał. nr 3 oswiadczenie osoba fizyczna

Zał. nr 5 ośw. o grupie kapitałowej

Zał. nr 6 opis urzadzeń technicznych