Przetarg na roboty budowlane (Rynek i Farna)

Urbis Sp. z o.o. w Gnieźnie ogłasza przetarg na roboty budowlane polegające na renowacji elewacji z częściową wymianą stolarki w budynkach należących do Miasta Gniezna i Spółki Urbis. Szczegółowe informacje znajdują się w plikach załączonych poniżej. 

Treść ogłoszenia

SIWZ

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 13.09.2016 (DOC)

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 13.09.2016 (PDF)

załącznik nr 2 – Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 13.09.2016 (DOC)

załącznik nr 2 – Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 13.09.2016 (PDF)

załącznik nr 3 – Wykaz robót budowlanych 13.09.2016 (DOC)

załącznik nr 3 – Wykaz robót budowlanych 13.09.2016 (PDF)

załącznik nr 4 – Wykaz osób (DOC)

załącznik nr 4 – Wykaz osób (PDF)

załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 13.09.2016 (DOC)

załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 13.09.2016 (PDF)

załącznik nr 6 – Zobowiązanie innego podmiotu 13.09.2016 (DOC)

załącznik nr 6 – Zobowiązanie innego podmiotu 13.09.2016 (PDF)

załącznik nr 7 – wzór umowy

załącznik nr 8 – wzór baneru

Załącznik nr 9 – kosztorysy ofertowe

OFR – kosztorys Elewacja Farna 9

OFR -kosztorys Elewacja Rynek 5

Załącznik nr 9a – Rynek 5 – projekt

20161214 Opis techniczny Rynek 5

A01 Elewacja frontowa Inwentaryzacja

A02 Elewacja boczna Inwentaryzacja

A03 Elewacja frontowa Kolorystyka

A04 Elewacja boczna Kolorystyka

A05 Zestawienie stolarki

Załącznik nr 9b – Farna 9 – projekt

20161214 Opis techniczny Farna 9

A01 Rzut podcieni

A02 Elewacja frontowa inwentaryzacja

A03 Elewacja boczna inwentaryzacja

A04 Elewacja frontowa kolorystyka

A05 Elewacja boczna kolorystyka

A06 Zestawienie stolarki

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Ogłoszenie

Zestawienie ofert