Przetarg na wywóz nieczystości ciekłych

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp pn. „Wywóz nieczystości ciekłych, ścieków przemysłowych (odcieków) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, firmy URBIS Sp. z o.o. 62-200 Gniezno, ul. B. Chrobrego 24/25”. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych plikach. 

SIWZ

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie art. 22

Załącznik nr 4 – wykaz usług

Załącznik nr 5 – istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 6 – oświadczenie art. 24

Załącznik nr 7 – wykaz sprzętu

Załącznik nr 8 – oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 9 – miesięczne zestawienie wywozu ścieków

Załącznik nr 10 – do SIWZ