Przetarg nieograniczony

Urbis Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Urbis Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie”. 

SIWZ

Treść ogłoszenia

Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-oferta-wykonania (1) (pdf)

Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-oferta-wykonania (1) (doc)

Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-oswiadczenie-zgodne-z-art.-22-ustawy (pdf)

Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-oswiadczenie-zgodne-z-art.-22-ustawy (doc)

Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-oswiadczenie-zgodne-z-art.-24-ustawy (pdf)

Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-oswiadczenie-zgodne-z-art.-24-ustawy (doc)

Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-wykaz-dostaw (pdf)

Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-wykaz-dostaw (doc)

Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-oświadczenie-innego-podmiotu (pdf)

Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-oświadczenie-innego-podmiotu (doc)

Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-podwykonawcy (pdf)

Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-podwykonawcy (doc)

Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-oswiadczenie-o-posiadaniu-GUD- (1) (pdf)

Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-oswiadczenie-o-posiadaniu-GUD- (1) (doc)

Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Oświadczenie-o-przynależności-do-grupy-kapitałowej (1) (pdf)

Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Oświadczenie-o-przynależności-do-grupy-kapitałowej (1) (doc)

Załącznik-nr-9-do-SIWZ1 (pdf)

Załącznik-nr-9-do-SIWZ1 (xlsx)

Załącznik-nr-10-do SIWZ-wzór umowy