Przetarg nieograniczony

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia i OC działalności URBIS Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Treść ogłoszenia

SIWZ 2017

Zał.nr 1 Wykaz budynków własnych

Zał.nr 2 Wykaz budynków administrowanych przez URBIS

Zał.nr 3 Wykaz maszyn i urządzeń

Zał.nr 4 Wykaz wyposażenia

Zał.nr 5 Ubezpieczenie-Lulkowo i Bardo

Zał.nr 6 Ubezpieczenie maszyn budowlanych Lulkowo

Zał.nr 7 Wykaz sprzętu elektronicznego

Zał.nr 8 Formularz ofertowy

Zał. Nr 9.1 Zaświadczenie – Warta

Zał. Nr 9.2 Zaświadczenie – Compensa