Przetarg nieograniczony

Urbis Sp. z o.o. w Gnieźnie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Usługa odbioru odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) w ilości do 5 400 Mg oraz o kodzie 19 12 12 w ilości do 5 400 Mg – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w celu dalszego zagospodarowania. Pełna treść ogłoszenia oraz wszelkie niezbędne informacje związane z przetargiem znajdują się w poniższych plikach. 

SIWZ

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 – formularz

Załącznik nr 1 – formularz (docx)

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (docx)

Załącznik nr 3 – opis urządzeń technicznych

Załącznik nr 3 – opis urządzeń technicznych (docx)

Załącznik nr 4 – oświadczenie o wykluczeniu

Załącznik nr 4 – oświadczenie o wykluczeniu (docx)

Załącznik nr 5 – wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 5 – wykaz wykonanych usług (docx)

Załącznik nr 6 – oświadczenie o realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 – oświadczenie o realizacji zamówienia (docx)

Załącznik nr 7 – grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 – grupa kapitałowa (docx)

Załącznik nr 8 – projekt umowy