Przetarg nieograniczony (aktualizacja)

Urbis Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dostawa fabrycznie nowych (produkcja 2016 r.) samochodów ciężarowych specjalistycznych : typu hakowiec – 2 szt. i śmieciarki na podwoziu trzyosiowym  – 1 szt. w formie leasingu operacyjnego”. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące przetargu znajdują się w plikach załączonych poniżej. 

SIWZ

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (docx)

Załącznik nr 2  – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (docx)

Załącznik nr 3  – oświadczenie o wykluczeniu

Załącznik nr 3 – oświadczenie o wykluczeniu (docx)

Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych dostaw (docx)

Załącznik nr 5 – oświadczenie o realizacji zamówienia 

Załącznik nr 5 – oświadczenie o realizacji zamówienia (docx)

Załącznik nr 6 – grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 – grupa kapitałowa (docx)

Załącznik nr 7 – dane techniczne samochodów hakowców 

Załącznik nr 7 – dane techniczne samochodów hakowców (docx)

Załącznik nr 7a – dane techniczne samochodu śmieciarki

Załącznik nr 7a – dane techniczne samochodu śmieciarki (docx)

Załącznik nr 8 – warunki do umowy

Sprostowanie do SIWZ