Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie pojazdów

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie pojazdów stanowiących własność spółki URBIS lub pojazdów zakupionych przez Zamawiającego w okresie do 31 grudnia 2016 roku. Szczegółowe informacja znajdują się w poniższych plikach. 

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy na podstawie art 22 ust 1 ustawy Pzp

załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 4 Umowa gemeralna

Załącznik nr 5 zaświadzcenie o szkodowości

Załącznik nr 6 wykaz pojazdów

załącznik nr 7 oświadczenie wykonawcy z art 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp